Wymiana OnLine

Chcemy poinformować jak szybko i bezpiecznie przeprowadzić transakcje bezgotówkowe.

Wychodzimy naprzeciw naszym Klientom i urochomiliśmy możliwość wymiany Online !

Teraz możesz zrobić to z domu, logując się wyłącznie do swojego banku.

Bezpieczeństwo dokonywanych transakcji wymiany walut online, to dla nas priorytet.

Nigdy nie prosimy Cię o podawanie haseł, danych z dowodu osobistego do dokonywania transakcji online*, a zwłaszcza nigdy przez telefon.

Twoje dane osobowe, przechowywane są wyłącznie na czas realizacji zlecenia wymiany walut poprzez przelew bankowy.

* za wyjątkiem transakcji ponadprogowej, która zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 z późn. zm.) określa, że transakcją ponadprogową jest każda transakcja, której równowartość przekracza 15 000 EUR po kursie z dnia dokonania wymiany.

Sprawdź naszą listę numerów kont bankowych:

KARPATIA BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA BPS

PLN - 91 8809 0005 2001 0003 0326 0001

BANK PKO BP

PLN - 12 1020 3453 0000 8802 0327 1780
EUR - PL 91 1020 3453 0000 8102 0327 1962
GBP - PL 23 1020 3453 0000 8802 0327 1970
NOK - PL 68 1020 3453 0000 8102 0327 1988
USD - PL 46 1020 3453 0000 8102 0327 1996
DKK - PL 93 1020 3453 0000 8802 0329 4766
SEK - PL 98 1020 3453 0000 8602 0329 4774

Robiąc przelew, Pamiętaj o wpisaniu kodu SWIFT dla rachunków w banku PKO BP: BPKOPLPW